Jaki sprzęt jest potrzebny do cichego usuwania i jakie są łącza uwagi?

Nr 1: Przygotowanie do usunięcia dużego sprzętu
(1) Miejsce podnoszenia powinno być gładkie i pozbawione przeszkód.
(2) W zakresie robót dźwigowych i drogowych należy sprawdzić infrastrukturę podziemną oraz wytrzymałość na parcie gruntu i w razie potrzeby wykonać zabezpieczenie.
(3) Personel dowodzący i obsługujący zajmujący się podnoszeniem powinien być zaznajomiony z działaniem i procedurami obsługi dźwigu
(4) Należy szczegółowo sprawdzić stosowane osprzęt, aby potwierdzić, że jego działanie jest bezpieczne i niezawodne, dodać wystarczającą ilość smaru i wcześniej rozwiązać wszelkie problemy.
Nr 2: Proces usuwania dużego sprzętu
Wzmocnienie konstrukcji, usuwanie kabli oprzyrządowania elektrycznego i mostów (aby zapobiec ponownemu przepaleniu kabli podczas cięcia rurociągów, jednocześnie zapobiega zwarciu odsłoniętego drutu miedzianego itp.), demontaż sprzętu i warstwy izolacji rurociągu (ponieważ warstwa izolacji termicznej może po spaleniu wytworzyć dużą ilość szkodliwych gazów), demontażu rurociągu, demontażu pojazdu, demontażu sprzętu (konieczne jest podnoszenie dużego sprzętu, ale także przygotowanie plan podnoszenia) oraz transport w bezpieczne miejsce i odpowiednio ustawione.
Przed demontażem w pełni nadającego się do użytku sprzętu należy podjąć działania zabezpieczające sprzęt, takie jak ustawienie barierek ochronnych i owinięcie go przesyłkami.Po zdemontowaniu rury wszystkie interfejsy sprzętu należy w odpowiednim czasie owinąć folią z tworzywa sztucznego.
NR 3 Środki ostrożności dotyczące demontażu dużego sprzętu:
(1) Ze względu na spalenie instalacji właściwości metalu mogą ulec zmianie, w związku z czym podpora, uchwyty do podnoszenia sprzętu itp. mogą nie wytrzymać wcześniej zaprojektowanego obciążenia, dlatego personel budowlany stara się nie wchodzić na rurociągu i sprzęcie oraz do budowy i podnoszenia używać drabiny lub platformy roboczej, starać się nie używać uchwytów do podnoszenia na oryginalnym sprzęcie
(2) Każde miejsce pożaru powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, a podłoże musi być przykryte kocami gaśniczymi i personelem monitorującym, gdy ogień jest gorący.
(3) Ze względu na spalenie instalacji naprężenia rurociągu mogą znacznie się zmienić, dlatego podczas przecinania rurociągu, luzowania obejmy rury i odkręcania śruby należy podjąć środki ochronne, aby uniknąć zranienia rurociągiem.
(4) Po zdjęciu urządzenia należy unikać zarysowań i uderzeń korpusu urządzenia, należy go lekko zawiesić, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu korpusu urządzenia z innymi metalami lub podłożem, a środek powinien być wyściełany drewnem.
(5) Demontaż rurociągu należy przeprowadzić delikatnie i nie należy go przeprowadzać w sposób barbarzyński, rozbijając sprzęt i ziemię lub uszkadzając i zarysowując powierzchnię uszczelniającą kołnierza styku z urządzeniem.
(6) Podczas transportu sprzętu wymagającego naprawy należy unikać zjawiska zniekształcenia wylotu rury o małej średnicy, uszkodzenia przyrządów pomocniczych i zarysowania powierzchni uszczelniającej kołnierza.
(7) Sprzęt przeznaczony do naprawy należy umieścić w miejscu określonym przez właściciela, stosownie do potrzeb.Podczas wymiany części jednostka konstrukcyjna musi zapewnić odpowiednie narzędzia i narzędzia specjalne, a budowę należy przeprowadzić pod kierunkiem producenta sprzętu.


Czas publikacji: 19 stycznia 2024 r